Четвер, 22.02.2018, 04:12
Вітаю Вас Гість | RSS

НВО - ліцей нових інформаційних технологій

Пошук
Наше опитування
Ви завітали на наш сайт, і нам цікаво, хто ви є:
Всього відповідей: 1116
Статистика
Ми на Facebook

Каталог статей

Головна » Статті » Наші публікації

Розробка мережевих курсів для відкритого навчання в практиці роботи НВО-ліцею НІТ м.Дніпродзержинська

Створення перспективної системи освіти, здатної підготувати українське суспільство в цілому й кожну людину окремо до життя в умовах конкурентоздатної економіки - одна з важливих і актуальних проблем сьогодення. Розвиток системи освіти в нинішніх умовах відбувається на засадах парадигми випереджаючої відкритої освіти. Подібна система дає можливість кожному учню вибудувати ту освітню траєкторію, що найбільш повно відповідає його освітнім і професійним здібностям.

Створення віртуальних навчальних Інтернет-середовищ для вчителів і учнів стає звичайним явищем. Інформаційні освітні мережі розміщують на сайтах методичні та інформаційні матеріали, уроки, інноваційні розробки тощо, спрямовані на учнів, учителів, батьків. Завдяки ресурсам таких мереж надається можливість отримати онлайн навчання, підвищити свій фаховий рівень або знайти необхідну інформацію.

При дистанційних формах організації педагогічного процесу основний акцент робиться на посилення самостійного й індивідуалізованого навчання. Дистанційні форми навчання істотно змінюють стиль діяльності педагогів. Викладач має організовувати самостійну пізнавальну діяльність учнів, озброювати їх методами пізнання й добування знань, розвивати вміння застосовувати їх на практиці, використовувати новітні телекомунікаційні засоби для всіх видів дистанційного спілкування.

Відкрита освіта дозволяє зацікавленим, творчим педагогам запроваджувати викладання авторських факультативних та елективних курсів. Зміст курсу повинен, з одного боку, відповідати пізнавальним можливостям даної вікової групи, а з іншого боку, надавати учневі можливість набуття досвіду роботи на рівні підвищених вимог, розвивати його навчальну мотивацію.

Мережевий курс – це дидактичний інтерактивний комплекс для навчання переважно в середовищі Інтернет, поза чіткими часовими рамками. Система подання знань повинна забезпечувати безперервність і повноту дидактичного циклу дистанційного процесу навчання, який включає подання теоретичного матеріалу, забезпечення тренувальної навчальної діяльності й контролю засвоєння знань, інформаційно-пошукову діяльність.

Перешкодами у використанні мережевого курсу в середній школі є   недостатній розвиток навичок самоорганізації в учнів середньої школи, потреба підлітків в очному спілкуванні з викладачем.

Мережевий курс повинен відповідати таким дидактичним вимогам освітнього процесу, як:

 • цілісність, доцільність, об’ємність  навчального матеріалу;
 • наочність,  сучасність та структурованість навчального матеріалу;
 • багатошаровість подачі матеріалу за рівнем складності;
 • своєчасність та повнота контрольних питань  і тестів;
 • інтерактивність, можливість вибору режиму роботи з матеріалом.

Курс повинен включати:

 • методичні рекомендації з вивчення курсу;  
 • теоретичний матеріал;
 • практикум для вироблення вмінь і навичок застосування теоретичних знань із прикладами виконання завдань і аналізом помилок;
 • систему діагностики й контролю знань.

Реалізація кожної зі складових навчального курсу може варіюватися залежно від  предметної галузі. Наприклад, для курсів з математики, інформатики практикум може бути представлений у вигляді задачника, а для економіки - у вигляді ділових ігор і т.п.

Впровадження таких курсів вирішує проблему навчального перевантаження учнів, дає учням можливість будувати власну освітню програму.

Безпосередня навчальна діяльність учня містить у собі такі види навчальної роботи:

 • робота з текстами (електронні гіпертекстові підручники, відеолекції, додаткові ресурси, розміщені в мережі Інтернет, і ін.);
 • виконання тестових завдань, включаючи процедури самоконтролю;
 • участь у мережевих заняттях;  
 • виконання індивідуальних завдань з дисципліни; проходження контрольних заходів та ін.

Дидактичну регламентацію навчального процесу забезпечує методичний посібник із самостійного вивчення курсу. Посібник містить методичні вказівки, що забезпечують навігацію учня в процесі освоєння дисципліни, і рекомендації з організації самостійної роботи (по підготовці до участі у форумі, до виконання тестів, завдань, проектів). Методичний посібник повинен будуватися таким чином, щоб учень міг перейти від діяльності, виконуваної під керівництвом викладача, до діяльності, організованої самостійно. Тому він повинен містити докладний опис раціональних прийомів описаних видів діяльності, критеріїв правильності рішень.

Освітня платформа Elіademy розроблена у Фінляндії компанією CBTec разом із кращими університетами, викладачами, організаціями й студентами (адреса сайту  https://eliademy.com).

Elіademy – це  функціональна й дуже проста у використанні платформа для створення онлайн-курсів.  Платформа дозволяє розміщувати матеріали й  завдання, вести журнал успішності, спілкуватися з учнями на тематичних форумах,  створювати сертифікати про закінчення курсу. Платформою можна користуватися безкоштовно, а можна придбати підписку Elіademy Premіum, що дає такі можливості, як проведення вебінарів, докладна аналітика й звітність, масовий запис на курси, інтеграція з Google Apps для бізнесу й пріоритетна техпідтримка.

Освітня платформа містить всі основні функції систем керування навчанням: лекційні матеріали; форуми для обговорення;     індивідуальні завдання;        контроль виконання завдань.

Пропонуємо алгоритм створення мережевого курсу за допомогою платформи Elіademy.

Реєстрація на платформі Elіademy

Для реєстрації можна використовувати аккаунти  в Facebook, Lіnkedіn, Mіcrosoft, Google або адресі електронної пошти. Після реєстрації відкривається сторінка, на якій можна розпочинати  створення курсу.  Для цього необхідно перейти на вкладинку «Навчаю».  Система пропонує переглянути навчальне відео.

Створення нового курсу 

Для створення нового курсу  натискаємо кнопку «Почніть новий курс зараз». На сторінці опису курсу  необхідно ввести назву курсу, обрати фон для заголовка, обрати тип курсу.

Пропонується 2 типи курсу:

Самонавчання. Учні можуть приєднуватися до курсу в будь-який час.

Активне навчання. З фіксованими датами початку та закінчення навчання.

Далі необхідно обрати мову курсу, країну, у якій створено курс, увести ключові слова, за допомогою яких можна швидко знайти цей курс, категорію (предметну галузь). Після заповнення опису натискаємо кнопку «Далі» в правому верхньому куті.

Створення вступу до курсу

У вікні, що відкрилося, необхідно заповнити розділ «Вступ/Короткий огляд».  У вступі бажано вказати цілі й перспективи вивчення курсу, надати методичні вказівки, що забезпечують навігацію учня в процесі освоєння дисципліни, і рекомендації з організації самостійної роботи. Для створення учбового матеріалу використовується вбудований текстовий редактор, який дозволяє встановити параметри шрифту, абзаців, додати текст із буферу обміну.

Після заповнення розділу «Вступ» натискаємо кнопку «Зберегти» у правому верхньому куті, і нам відкривається структура майбутнього курсу

Наповнення курсу контентом

На вкладинці «Матеріал» приступаємо до створення нового розділу (кнопка «Новий розділ». На сторінку з матеріалом можна додавати зображення, математичні формули, посилання на медіа-контент, таблиці, посилання, відео з Інтернету, використовуючи його html-код.

Після формування розділу його потрібно зберегти (кнопка «Зберегти»).

Навчальний матеріал потрібно доповнити завданнями:

 • переходимо на вкладинку «Завдання»;
 • натискаємо кнопку «Нове завдання».

У вікні «Нове завдання» необхідно обрати параметри завдання: внести назву завдання, встановити параметр здачі завдання, обрати тип завдання. 

Система дозволяє створювати завдання 3 типів:

 • Текст або файл у якості відповіді. У цьому випадку учень додає текст або файл із відповіддю, учитель оцінює його та виставляє оцінку, яка з'являється у вікні «Оцінені завдання».
 • Тест.  Вводимо текст питання. Можна додавати відео або завантажувати  будь-який файл з комп'ютера. Вводимо варіанти відповідей, відмічаємо одну або декілька правильних відповідей. Встановлюємо кількість спроб.
 • Завдання, що не потребує відповіді.

Для збереження завдання натискаємо кнопку «Зберегти». Після створення завдання необхідно натиснути кнопку «Видимо» для того, щоб надати учням доступ до завдання.

Оцінки за завдання відображаються на вкладинці «Журнал успішності». 

Створення тематичних форумів для спілкування

Для створення тематичного форуму на вкладинці «Обговорення» використовуємо кнопку «Почати новий форум». Для створення нової теми форуму використовуємо кнопку «Почати нову тему». На вкладинці «Обговорення» можна побачити всі повідомлення учасників форуму. Учні мають можливість звернутися за додатковим поясненням до вчителя або учасників групи, можуть взяти участь у колективному розв'язуванні навчального завдання тощо.

Запрошення учасників

Вкладинка «Учасники» дозволяє запросити учнів до навчання (кнопка «Запросити студентів»),  відправити повідомлення всім учням, які приєдналися до курсу (кнопка «Відправити повідомлення всім студентам»).

Завершення створення курсу

Після наповнення курсу необхідно перейти на вкладку «Настроювання» та налаштувати параметри доступу до курсу. Автоматично курс знаходиться в режимі «Чернетка», у якому до нього має доступ тільки викладач курсу. Після встановлення параметру «Завершений» учні зможуть тільки переглядати матеріали курсу, але вчитель зможе його й надалі редагувати (перехід до режиму редагування по кнопці «Правка»). У цьому режимі курс можна видалити.

Переглянути активність учасників при проходженні Вашого курсу можна в розділі  «Аналітика». Для цього потрібно зайти у свій профіль, натиснувши по іконці в правому верхньому куті, та обрати пункт «Аналітика».

Доступ учнів до курсу

Учні, запрошені до участі в курсі, заходять за посиланням на сторінку курсу і реєструються (надалі – авторизуються)  по натисканню на кнопку «Enrol for free». 

Після цього відкривається сторінка, структура якої схожа на сторінку вчителя. На вкладинці «Вивчаю» з’являється назва курсу, до якого підключився учень. Для початку роботи з курсом учню необхідно клацнути по назві курсу.

На сторінці курсу є вкладинки:

 • «Матеріал», на якій знаходяться матеріали всіх уроків;
 • «Завдання» - на цій вкладинці відображаються завдання, які необхідно зробити під час вивчення курсу та завдання, які учень вже зробив;
 • «Обговорення» - форуми, які створенні викладачем даного курсу, повідомлення, які створили інші учасники цього курсу. На цій сторінці можна створити нову тему форуму та додати своє повідомлення до тем форуму;
 • «Учасники».

Після проходження курсу учень має можливість отримати сертифікат, якщо це передбачено викладачем курсу.

Було б неправильно пропонувати вчителю розробити мережевий курс, не випробувавши на собі недоліків та переваг відкритого навчання. В НВО-ліцеї НІТ м.Дніпродзержинська на платформі Eliademy розроблені дистанційні курси для вчителів «Технології відкритої освіти», «Основи науково-дослідної роботи педагога» та інші. Активне вивчення курсу «Технології відкритої освіти» дозволить педагогові усвідомити змістовну сутність дистанційного навчання як складової частини системи відкритої освіти,  можливості його застосування в середній школі; засвоїти теоретичні основи навчання в сучасних інформаційно-освітніх середовищах, класифікацію й варіанти організації Інтернет-навчання; знати й уміти використати при практичному навчанні організаційні форми проведення електронних занять в Інтернеті; уміти розробляти учбово-методичні й інформаційні комплекси. Метою вивчення курсу «Основи науково-дослідної роботи педагога» є оволодіння уміннями й навичками розв’язування  наукових завдань, проведення педагогічного дослідження і керівництва науково-дослідницькою роботою учнів.

Платформа Eliademy є зручним для педагогів сервісом в розробці електронного контенту, потужним інструментом для створення мережевих навчальних комплексів, реалізації авторських елективних курсів.

Застосування мережевих курсів у додатковій відкритій освіті учнів дозволить підвищити ефективність освоєння навчального матеріалу учнями та продуктивність праці викладача, створити передумови для вирішення проблеми наступності освітніх програм шкільного й професійного навчання.

 

Категорія: Наші публікації | Додав: SEP (22.05.2017)
Переглядів: 47 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Розклад дзвінків
1 урок - 8.25-9.10

2 урок - 9.20-10.00

3 урок - 10.15-10.55

4 урок - 11.15-11.55

5 урок - 12.10-12.50

6 урок - 13.00-13.40

7 урок - 13.50-14.30

8 урок - 14.35-15.15
Корисні посилання

Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія